Mentor Olmak

Yönetim Kurulunda Kadın programının en büyük özelliklerinden biri, günlük iş temposu çok yoğun olan Mentorlarımızın üzerine yük bindirmeden, onların yaşadıkları yoğunluğa uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini mümkün kılmaktır. Mentorların rolü, kendi tecrübeleri ışığında Mentilerine içgörü ve rehberlik sağlamaktır. İyi bir Mentor olmanın yolu, analitik bir dinleyici olabilme, duygusal zekaya sahip olma ve hayat boyunca edinilmiş tecrübelerini Mentileri ile paylaşma hevesi göstermekten geçmektedir.

Mentor-Menti görüşmeleri, karşılıklı konuşma formatında tasarlanmakta; Mentor ve Menti ekipleri, görüşmelerinin içeriklerini, zamanlamalarını ve çalışma alanlarını kendileri belirlemektedir. Görüşmeler, 18 aylık bir süre zarfında düzenli olarak 6 ila 10 defa yapılmaktadır. Ayrıca Mentor ve Mentilerimizden, onları bir araya getireceğimiz farklı organizasyonlara katılmaları beklenir.

Tecrübeli yönetim kurulu başkanları ve CEO’lar olan Mentorlarımızın bu rolü bu program dışında da defalarca üstlenmiş olduklarını bilmekle birlikte, Praesta süreç boyunca ihtiyaç duyulduğu taktirde tecrübe ve uzmanlığı ile onlara destek sunmaktadır.

 

I. DÖNEM MENTORLARIMIZ

2. DÖNEM MENTORLARIMIZ