Amaçlar ve Hedefler

Yönetim Kurulunda Kadın programı, ekonomimizi yönlendiren kurumlarımızın en üst karar mercilerinde daha fazla kadın olabilmesi için başlatılmış bir inisiyatiftir. Liderlik gelişimi konusunda uzman Praesta Türkiye ve Orta Doğu ofisi ile Forbes Türkiye dergisi işbirliğiyle ve iş dünyamızdaki liderlerinin gönüllü katılımıyla yürütülen bu program, başarıyla tamamladığı birinci döneminin ardından gelişerek yoluna devam etmektedir.

Çeşitlilik konusu, demokrasilerde olduğu gibi ekonomilerde de sağlıklı ve bütünsel karar mekanizmaları oluşturabilmek için kaçınılmazdır. Üniversite mezuniyetinde ve işe giriş pozisyonlarında popülasyonun yarısını oluşturan kadınların en üst karar noktası olan yönetim kurullarında tüm dünyada (kota sahibi ülkeler hariç) %5 ila %15 arasında yer almaları, ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlar için büyük risk taşımaktadır. Yönetim Kurulunda Kadın programı da "şirketlerarası mentorluk" uygulaması sayesinde birçok hedefe aynı anda ulaşabilmektedir.

SPK'nın yönetim kurullarında %25 kadın üye oranını hedeflediği bu dönemde, bir yandan donanımlı ve bu alanda görev almaya hevesli kadın aday havuzumuzu geliştirirken, öte yandan birinci dönemi tamamlamış olan kadın adaylarımızın yönetim kurullarına atanabilmeleri için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.


PROGRAMIN HEDEFLERİ

  • Türk şirketlerinin sosyal ve finansal performanalarının artmasına katkıda bulunarak Türkiye ekonomisini ve toplumunu daha güçlü bir geleceğe hazırlamak
  • Türkiye'de yönetim kurulu üyesi adayı olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzunu büyütmek.
  • Yönetim kuruluna üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticileri bir araya getirmek.
  • Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile Mentilerin yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımlarını güçlendirmek.
  • Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesini ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmelerini sağlamak.
  • Kadın yöneticilerin kariyerleri boyunca karşılaştıkları zorluklara yönetim kurulu başkanları ve CEO'ların dikkatini çekmek; iş liderlerinin sahip olduğu etki ve gücü, olumlu yönde yaşanacak bir değişime kanalize etmek.
  • Bu konuda medya ve kamuoyunda farkındalık yaratarak uzun vadede iş dünyamızın yüzünün değişmesine katkı sağlamak.
  • İlk adımda SPK'nın hedef gösterdiği, yönetim kurullarında %25 kadın üye oranını sağlayarak esas hedef olan her yönetim kurulunda en az 3 kadın üyenin bulunduğu çeşitlilik ortamını yaratmak.