Çeşitlilik konusu, demokrasilerde olduğu gibi ekonomilerde de sağlıklı ve bütünsel karar mekanizmaları oluşturabilmek için kaçınılmazdır.

Üniversite mezuniyetinde ve işe giriş pozisyonlarında popülasyonun yarısını oluşturan kadınların en üst karar noktası olan yönetim kurullarında tüm dünyada (kota sahibi ülkeler hariç) %5 ila %15 arasında yer almaları, ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlar için büyük risk taşımaktadır.  Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu da halka açık şirketlerde yönetim kurullarında %25 kadın üye oranını önermektedir. 

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak bir yandan YKK Sertifika ve Mentorluk Programı ile donanımlı ve yetkin kadın aday havuzumuzu geliştirirken, öte yandan programı tamamlamış olan kadın adaylarımızın yönetim kurullarına atanabilmeleri için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Program süreci iş dünyamızın önde gelen liderlerinin desteğiyle başlar. Mentor olarak yer aldıkları bu platformda kendi şirketlerinden ya da farklı şirketlerden YK üyesi olmak için en yüksek potansiyele sahip bir ya da daha fazla kadın yönetici belirleyerek programa menti adayı olarak gösterirler.

Mentiler sektörleri, uzmanlıkları, kişikleri gözönünde bulundurularak ilgili YKKD Komitesi tarafından farklı şirketlerdeki mentorlarla eşleştirilir. Böylelikle 18 aylık mentorluk dönemi başlamış olur. Mentorlar, her dönem yeni bir kadın menti ile çalışıp dönem başına ortalama 9 görüşme ile mentilerini daha güçlü rollere hazırlar. Diğer taraftan bu 18 ay boyunca mentilerimiz ikişer tam gün süreli üç ayrı gelişim ve sertifika programı, buna ek olarak farklı kurumların ev sahipliğinde ilgili seminer ve etkinlikler için de buluşur.

 
Böylelikle:

Türkiye'de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzu büyütülmüş

Yönetim kuruluna üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticileri bir araya getirilmiş

Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile mentilerin yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımları güçlendirilmiş

Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesini ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmeleri sağlanmış


olur.