Avrupa Birliği Başkanlığı Hibe Programı ekibimiz ile Ankara’da açılış etkinliğindeyiz.

Büyükelçi Christian Berger “Sorun kaynağında çözülmelidir. Kent, çevre, günlük yaşam sorunlarının ele alınmasında STK’lardan önemli bir mekanizma yoktur. Türkiye’de ortam bu anlamda oldukça zengin; yaklaşık 100 bin STK, bu örgütlerde çalışan 9 milyon insan var. AB olarak bu programla temelde hedeflediğimiz dört unsur var: Aktif yurttaşlık, kamu sektörü ve STK’lar arası işbirliğinin artması, örgütlü aktif yurttaşların ve networkun güçlendirilmesi ve Türkiye ve Avrupa Birliği’nin birbirini daha iyi anlayabilmesi için insanlar arası bağların oluşturulması”