Ocak 2017’de kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin temel amacı yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemektir.

hande yaşargil
Hande Yaşargil
YKKD Başkanı

Başkanın Mesajı

Özellikle son 10 yılda Avrupa ve Amerika’daki pek çok araştırma, yönetim kurulunda kadın sayısı yüksek şirketlerin performansının hemen her alanda daha fazla olduğunu kanıtladı. Yine araştırmalar yönetim kurullarında kadınların bulunduğu şirketlerde etik itibarının yüksek, yolsuzluk oranlarının düşük ve alınan risklerin daha hesaplı olduğu sonuçlarını da ortaya çıkarıyor.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak yeterli kadın temsili hakkı için bu gerekçeleri sunmak zorunda olmaktan rahatsızlık duyduğumuzu belirtmek isteriz. Zira nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir dünyada eğer yönetim kurullarında yeterince kadın yok ise, bu durum “uygun kadın” olmadığını değil, sistemin iyi çalışmadığını ve sürecin bir yerinde kadınların takıldığını gösteriyor. Sistemin yarattığı bu sorunu tek başına kadınlar çözemez, bu sorunu yine sistemin kendisi çözmelidir.

Etkinlikler
Masadayız Paneli

Avrupa Birliği Yerel STK’lar Hibe Fonu kapsamında hayata geçen ‘Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın’ Projesi, “MASADAYIZ” panelinde, Başkanımız Hande Yasargil’in moderasyonunda değerli konuşmacı..

YKKD Strateji Çalıştayı

YKKD Yönetim Kurulu Strateji gözden geçirme çalışmasını gerçekleştirdi.

Mentorumuz Cansen Başaran Symes toplantının ilk bölümüne katılarak, derneğimiz ve programımız ile ilgili geribildirimlerde ..

Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.

Başkan Yardımcımız, Tat Gıda Genel Müdürü  Arzu Aslan Kesimer açılış konuşmasında, derneğimizin son iki yılda katettiği gelişmeleri özetledi ve YK’da kadın oranını artırma yolunda mentorlarımıza beraber harekete g..

Göstergeler
88
Toplam Mezun Menti Sayısı (1. ve 2. dönem )
53
YKKD En az 1 YK Üyeliği olan Menti Oranı (%)
6
YKKD Bağımsız YK Üyeliği Oranı (%)
14
BIST Şirketlerinde Kadın YK Üyesi Oranı 2016 (%)YKK Derneği Kuruluş Destekçileri
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 
Yönetim Kurulumuz, 1. ,2. ve 3. Dönem Mentorlarımızı öğle yemeğinde ağırladı.
 

Katılımcı
Kurumlar